Certifikati

Preverite, katere certifikate nosijo naši izdelki.

IFS food standard

IFS food standard je mednarodno priznani standard v prehranski industriji, ki postavlja merila pri proizvodnji in predelavi živil. Izdaja ga Bureau Veritas.

Mlekarna Krepko tako zadovoljuje najvišje mednarodne standarde varne in kvalitetne predelave mlečnih izdelkov.
Zahteve za proizvodnjo varnih živil, ki jih postavljajo vedno bolj ozaveščeni potrošniki, so najpomembnejša naloga in odgovornost proizvajalcev živil. Dokaz o odgovornem pristopu je postal eden najpomembnejših nabavnih kriterijev. IFS standard pomeni izpolnjevanje strogih zahtev in visokih standardov glede kakovosti in varnosti prehrane, ter okoljske in družbene odgovornosti. Storitve zajemajo celotno prehrambno verigo od krme za živali do končnih prehrambnih proizvodov na trgovinskih policah vključno z njihovo embalažo, prevozom in skladiščenjem.

IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Za potrošnika to pomeni, da so proizvodi Mlekarne Krepko izdelani po visokih mednarodnih merilih IFS, ki vam zagotavlja varen in neoporečen izdelek.

IFS food standard

Izbrana kakovost - Slovenija

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« vam zagotavlja, da ste kupili hrano, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji, je višje kakovosti in je bila dodatno kontrolirana.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« torej zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo, kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti in omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali in v postopkih predelave ter redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

Izbrana kakovost - Slovenija

Nacionalni zaščitni znak »ekološki«

Nacionalni zaščitni znak »ekološki« zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite na osnovi veljavnega certifikata pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Preberi več o zaščitnem znaku >>

Nacionalni zaščitni znak »ekološki«

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila lahko uporablja vsak, ki izpolnjuje pogoje za ekološko pridelavo in predelavo, določene v Uredbi Sveta (ES) 834/2007 in Uredbi Komisije (ES) 889/2008 ter ima pridobljen certifikat ustreznega pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Potrošnikom daje znak zagotovilo o izvoru in kakovosti živil. Od julija 2010 je ta znak obvezen za vse predpakirane ekološke živilske izdelke znotraj Evropske unije, prav tako pa je dovoljena tudi prostovoljna raba znaka za nepredpakirana ekološka živila, ki so bila proizvedena znotraj EU, ali za vse ekološke izdelke, uvožene iz tretjih držav.

Preberi več o zaščitnem znaku >>

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila

Uživajte v večkrat
nagrajenih mlečnih izdelkih

[]