Znanost o kefirju

Pregled najnovejših in tudi starejših znanstvenih člankov o kefirju in zdravilnih učinkih kefirjaje dostopen na strežniku PubMed. PubMed vsebuje več kot 19 milijonov citatov biomedicinske literature iz podatkovne zbirke MEDLINE, znanstvenih revij in e-knjih.Večinoma so brezplačno dostopni povzetki znanstvenih člankov, v nekaterih primerih tudi celotni znanstveni članki. Članki so večinoma v angleškem jeziku (v iskalno polje vtipkajte ključne besede: kefir, kefir grains, probiotics…).

Znanstveni članki o kefirju so objavljeni v najuglednejših svetovnih znanstvenih revijah:
Pubmed

  • Toxicology,
  • Journal of Applied Microbiology,
  • Journal of Clinical Gastroenterology,
  • Journal od Dairy Science,
  • Nutrition and Cancer,
  • Journal of Agricultural and Food Chemistry,
  • Mechanisms of ageing and development,
  • Archives of Pharmacal Research…

Pregledni znanstveni članki o kefirju in zdravilnih učinkih kefirja, ki so v celoti dostopni:

Vabimo vas tudi, da si ogledate skrivnostno legendo o kefirju.

Javni razpis

Aktivnosti podjetja MLEKARNA KREPKO Kele & Kele d.o.o. v sklopu javnega poziva »Vavčer za dvig digitalnih kompetenc« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o razpisu.